MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) alanında faaliyet gösteren 16 sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek düzenledikleri ortak bir basın toplantısında kamu yönetiminden destek istedi.
 
Basın toplantısında sektörel dernekleri temsilen söz alan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, koronavirüs salgını nedeniylye dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini söyledi.
 
Kurt, “Gerekli devlet desteğini almamız halinde 2023 yılında Türkiye uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacak” dedi.
 
Hüseyin Kurt Özellikle toplantı, fuar, kongre ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE endüstrisinde faaliyetlerin tamamen durduğunu belirterek alınması gereken önlemleri ve yapılmasını istedikleri destekler için şunları söyledi:
 
1. Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) kısa vadede 2020 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi,
 
2. Sektör bileşenleri için asgari ücret teşvikinin COVID‐19 salgınının etkileri geçene kadar iki katına çıkarılması,
 
3. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile yeniden yapılandırılması,
 
4. Sektör bileşenlerinin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için, uzun vadeli “sıfır” faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması,
 
5. SGK, KDV, muhtasar ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,
 
6. 2019 ve 2020 yılları kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesi ve ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması gerekmektedir.
 
7. Sağlanacak tüm imkanlardan sadece fuar, kongre, toplantı, etkinlik, seminer, bayi toplantısı, lansman, piknik, festival gibi başlıklarda faaliyet gösteren firmaların değil, bütün mesaileri ile bu sektörlere hizmet eden yan sektörlerin de faydalanması gerektiği gözden kaçmamalıdır.
 
8.Firmaların mali konularda bahsi geçen biçimde desteklenmesi ve faaliyetlerini sağlık önlemlerini alarak sürdürmelerine izin verilerek, mevcut istihdamın bu şekilde korunması hayati önem arz etmektedir.”
 
AFYAD Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği
 
BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği
 
DPİD Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
 
FSTD Fuar Stand Tedarikçileri Derneği
 
I‐MICE Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği
 
INTHA Uluslararası Otelciler Derneği
 
İSTAV İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı
 
MPI Uluslararası Toplantı Profesyonelleri
 
PCO Profesyonel Kongre Organizatörleri Sivil İnisiyatifi
 
SITE Türkiye Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği
 
SSTD Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği
 
TETSED Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği
 
TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
 
TUED Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği
 
UFYD Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği
 
YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği
 
YEPUD Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(t u r i z m g a z e t e s i. c o m)